”Visuaalinen viestintä” on loppuun kulunut fraasi, joka on kuultu...